18 Nisan 2015 Cumartesi
Nazar Duası Nedir? Nazar Gerçeği
Nazar değmesi bir başka değişle göz değmesi, kişinin istemli veya istemsiz olarak negatif enerji vererek karşı tarafa zarar vermesidir. Nazarın en belirgin sebepleri, beğeni, imrenmek ve kıskançlıktır. Yani kişi kötü duygular beslemese de nazar değdirip, zarar verebilir. Bütün canlı varlıklara, insanlara, hayvanlara, bitkilere ve hatta cansız varlıklara da nazar etki edebilir. Genel bir inanışa göre, özellikle kadın ve çocukların nazara daha açık olduğu söylenmektedir. Hal böyleyken nazar duası diye bilinen dualar oldukça önemli bir yer tutar.

Nazar duası hem nazar değmemesi için, hem de her hangi bir şekilde nazar etkisine maruz kalmış kişiler için kullanılır. Hadislerde de, nazarın hak olduğuna ve o denli etkileriyle birlikte, insanı mezara, deveyi de kazana sokacağına dair açıklamalar da bulunulmuştur. Peygamber efendimizin, kaderi değiştirecek bir şey olsa idi, bu nazar olurdu, demesi de, nazarın etkileri hakkında son derece önemli bir açıklamadır. Bu etkilerden korunmak için yapılabilecek en bilinen yöntem nazar duası okumaktır.

Nazar öyle güçlü bir etkiye sahiptir ki, kişinin kendi kendine bile nazarı değebilir. Peki hal böyleyken, nazardan korunmak için hangi nazar duası okunmalıdır? Nazar duası ile ilgili olarak bir hadiste, sabah ve akşam olmak üzere besmeleyle birlikte 3 kere Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi şeyün fil ardı ve lâ fissemâi ve hüvessemîulalîm okunduğu takdirde nazara ve büyüye karşı koruma sağlanacağı, belirtilmiştir. Ayrıca nazar duası olarak, Fatiha Suresi, Bakara Suresinin 255. ayeti olan Ayetel Kürsi, Kalem Suresinin son iki ayeti, Felak ve Nas Sürelerini de okumak tavsiye edilmiştir.

Başka bir hadiste de nazar duası olarak, Eûzü bikelimâtillâhittâmmeti min şerri külli şeytânin ve hâmmetin ve min şerri külli aynin lâmmetin sabah ve akşam olmak üzere 3 kere okuyup, hem kendine hem de hasta olan kişiye üfledi takdirde nazar, şeytan, cin ve zararlı hayvanlardan korunulacağı buyrulmuştur. Peygamber efendimiz (s.a.s) özellikle nazarı değen kişi için ve hatta herkes için beğenilen bir şey görüldüğünde "MâşâAllah" denmesini, söyleyeceklerini de ondan sonra söylemesi gerektiğini ve bu şekilde nazar değmeyeceğini buyurmuştur. Yine bir hadiste de, hoşuna giden bir şey görüldüğünde MâşâAllah, Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh denildiği takdirde beğenilen şeye nazarın değmeyeceği bildirilmiştir. Tüm bu bilgilerle birlikte, nazara maruz kalmamak için ve nazar etkisi oluşturmamak için, nazar duası okumak son derece önemlidir.

Nazar Değdirmek Günah mıdır?

Nazar Değdirmek Günah mıdır?

Nazar değmesi günah mıdır? Sorusuna verilebilecek en mantıklı ve en tutarlı cevap, nazar değdirmek günah değildir. Çünkü günah Allah ın emrettiği güzel doğru, iyi ve yararlı eylemlere karşı bilinçli olarak yaptığımız hal ve hareketlerdir. Günahın en büyük özelliği bilinçli olarak yapılan kötülüklerdir. Bilinçsiz yapılan günahlar da vardır fakat bu günahlarda...
Nazar Değmesi

Nazar Değmesi

Yaratılış itibarıyla bazı insanlar, özel bazı hassalara sahip olabilir. Bu kimseler beyinde oluşturduğu bazı frekansları, yoğun bir konsantrasyon haliyle veya farkına varmadan bir şekilde gözlerinden nüfuz ettirmek suretiyle, baktığı kişiye gönderirler. Bazı alimlere göre de, bu ışınların kişinin parmak uçlarından da yayıldığı düşünülmektedir. Nazar (göz değmesi) tam olarak çözülebilmiş...
Nazar Duası ve Nazara İnanmak

Nazar Duası ve Nazara İnanmak

Günümüz şartlarında nazar, bilimsel verilerle açıklanamadığı için bazı kesimler tarafından, böyle bir şeyin varlığına inanmak, tamamen, yanlış bir inanış olarak değerlendirilmektedir. Durum böyleyken elbette ki nazar duası da bu kesimler tarafından gerekliliğini yitirmiştir. Oysa ki, bu düşünce tarzı günümüz bilimiyle de çakışmaktadır. Düne kadar algılanamayan bir çok şey bugün bilimsel...
Nazar Duası ve Kader İlişkisi

Nazar Duası ve Kader İlişkisi

Nazar duası, kaderi değiştirebilir mi? Elbette ki kaderi değiştirecek hiç bir güç yoktur. Nazar duası, Allah ın izniyle kişiyi nazardan korumak amacıyla okunur. Peki kaderimizde bize nazar değeceği belirlenmişse, bu duaları okumamızın ne anlamı var? Bir çok insanın böyle bir soru, mutlaka aklına gelmiştir. Evet, duanın kaderi değiştirecek bir kuvveti...
Nazar İnancı

Nazar İnancı

Tarih boyunca nazar inancı bir çok medeniyette önemli bir yere sahip olmuştur. Özellikle Müslümanlıkta, Yahudilikte, Budizm de, Hinduizm de, Antik Roma ve Helen medeniyetlerinde de nazar inancı vardır. Bu bir çok medeniyetin de kendine göre nazar duası veya başka korunma amaçlı kullandıkları uygulamalar bulunmaktadır. Eski çağlardan beri özellikle,...
nazar-duasi.net | Copyright © 2015 - Her Hakkı Saklıdır.